KRARUP HANSEN & CO.

arkitekter MAA. i Helsingør

Tegnestuen arbejder inden for arkitektfagets discipliner:

Krarup Hansen & Co. ApS Stjernegade 5 DK 3000 Helsingør tlf. 0045 4922 0406

Arkitektur

Vores tilgang til arkitektur og arbejdet med byggeri starter med en unik projekudvikling i hver sag.

Vi starter alle sager med analyser og granskning af opgaven, på grundlag og opdraget fra bygherren,
hvor vi bruger vores viden og mangeårige erfaringer med planlægning af byggeri, arkitektur og design mv.

Til hver sag udvikler vi en bæredygtig strategi for hordan vi kan frembringe et unikt og yperligt nyt produkt
til vores bygherre. Vore løsninger bearbejds, tolkes og tilpasses i processen, så der opstår et unike bygningsværk eller bygninger med arkitektonisk kvalitet.

Det er vores erfaring at den bedste arkitektur opstår i syntesen af alle de informationer og elementer der
kommer i forbindelse med processen og bygherrens indput og behov.

I processen på tegnestuen bearbejdes løsninger og skitser mv., ofte i komplexe opgaver, så vi opnår løsninger med kant og karekter, så vi opnår bygningsværker der kan tåle at stå og opleves i lys og i mørke,
med god funktionalitet som dermed vil blive til god arkitektur.

Vi har fokus på at arkitektonisk form og konstruktion, der vil give bygninger substans, og dermed kan blive
til arkitektur i en meneskelig skala, i en arkitektur i et byggeri der vil blive til, et særligt sted for mennesker.

Det er vigtigt for os, at vore huse og arkitektur, udformes så de løfter humørtet for en bygnings bruger, og
at bygningerne opføres med løsninger der bygger på danske byggetrationer, i en ukomplicerede arkitektur der vil holde, og som vil patinere smukt i tiden.

Arkitektur og bæredygtige design opnås i den kreative proces, i saarbejdet mellem byggeriets partere, fra
start til slut

Diagram for bæredygtig organisering

Medlem af Akademisk arkitektforening

Arkitektforeningen arbejder for fremme den arkitektoniske kvalitet i alle led af samfundes fysiske udvikling.
Som arkitekt maa. giver vi arkitekturen en stemme og gøre arkitekturens betydning for samfundet synlig.

Vi følger FN’s verdensmål

For tegnestuen er det naturligt vi arbejder for fremme FN´s verdensmål for ressourcer- og klimapåvirkninger.